Centraal project 2023:
TEJO-huis in Izegem

Vorig jaar kondigde Rotaryclub Izegem de oprichting aan van een TEJO-huis te Izegem. Dit zou dan het twintigste huis zijn in Vlaanderen: een huis waar jongeren tussen 10 en 20 jaar terecht kunnen voor psychische hulp: onmiddellijk, anoniem en gratis.

Na een lange zoektocht naar een geschikt huis én de uitbouw van een team waarmee kan opgestart worden is het zover. De opening is gepland op 31 augustus.

 

Voor jongeren uit Izegem en de nabije regio

Peter Van Steen, voorzitter Rotaryclub Izegem: “Vanuit de scholen en het Sociaal Huis Izegem kregen we het signaal dat in Izegem de nood aan psychische ondersteuning bij jongeren groot is. De voorbije coronaperiode heeft dit enkel maar scherper gesteld. Enkele dramatische gevallen van zelfdoding bij jongeren, ook in de omgeving van onze club, gaven de doorslag tot het opzetten van dit project.

Voor onze club is dit wellicht het meest ambitieuze project in zijn vijftigjarig bestaan. Het is evenwel een terrein waar we ook niet echt mee vertrouwd zijn. We waren dan ook heel blij dat TEJO-huis Roeselare dat reeds vijf jaar actief is, mee zijn schouders zette onder het project en ons vooral op therapeutisch vlak verder zal ondersteunen en begeleiden.”

 

Vredestraat: centraal en toch discreet

Voor een TEJO-huis moet aan een aantal criteria voldaan worden: dicht bij het centrum, dicht bij het station en discreet toegankelijk. In het huis moet een onthaalruimte zijn en minimaal twee gespreksruimtes.

Het was geen makkelijke zoektocht maar uiteindelijk vonden we een bijzonder geschikte locatie in de Vredestaat nummer 28. Dit is de straat van Eperon d’Or tot aan de vaart: letterlijk op stapafstand van het centrum en het station.

Intussen wordt het huis door een werkgroep onder handen genomen om er een warme, gezellige thuis van te maken. Geen steriele consultatieruimtes maar huiselijke, gezellige en discrete kamers.

 

Een sterk startteam

Een TEJO-huis draait op 100% vrijwilligheid. In een tijd dat therapeuten overbevraagd worden en ‘gratis’ niet echt meer van deze tijd is, wordt het een opdracht om een sterk team draaiend te houden. We zijn bijzonder blij dat we op dit vlak ook al klaar zijn om aan de slag te gaan met dit kernteam:

Coördinator wordt Lena Delaere uit Izegem, gepensioneerd apotheker

De therapeuten zijn Sara Mermans uit Izegem, therapeut bij groepspraktijk Verwonder en Ines De Roo uit Izegem, teamcoach bij vzw Samenspel.

 

Therapeuten gezocht

We zijn trots dat we met dit straffe team van start kunnen gaan. Dit laat ons toe te beginnen met een beperkt aantal onthaaluren per week. Nu al is duidelijk dat er nood zal zijn aan meer. Daarom doet de werkgroep een oproep naar alle therapeuten in de regio om een paar uur per maand te investeren in dit prachtige project.

Er zijn vanzelfsprekend een aantal criteria (opleiding, ervaring), maar iedereen wordt deskundig opgeleid en begeleid door het team van TEJO Roeselare.

Wie mogelijk interesse heeft, geeft best een seintje aan geertsoetaert@telenet.be, coördinator van het project binnen Rotaryclub Izegem. Hij stuurt graag alle info door, wat kan leiden tot een gesprek voor meer inhoudelijke toelichting. Het basisteam kijkt alvast uit naar versterking.

TEJO-huis Izegem

TEJO: HULP VOOR JONGEREN - ONMIDDELIJK, ANONIEM EN GRATIS

Tejo biedt in Vlaanderen laaagdrempelige, therapeutische hulpverlening aan jongeren tussen de 10 en 20 jaar: kortdurend, onmiddellijk, anoniem en gratis.

Onderzoek wijst uit:
38% van deze jongeren voelt zich slecht, in die mate dat het hun functioneren belemmert.
60% geeft aan het gevoel te hebben niet aan verwachtingen te kunnen voldoen.
België is koploper in Europa wat betreft zelfmoordcijfers bij jongeren.
Het aantal suïcides en suïcidepogingen bij jongeren in West-Vlaanderen is het hoogst binnen Vlaanderen
De problematiek is nog ernstiger sinds corona…
en vooral: de stap naar hulp (vragen) blijft te hoog.
Een TeJo-huis in de buurt is hierop het antwoord.

Op vandaag zijn er in Vlaanderen 19 Tejo-huizen, waarvan 6 in West-Vlaanderen. De bedoeling van Rotaryclub Izegem, Tejo Roeselare en Welzijn Izegem is op 1 januari 2023 een Tejo-huis te kunnen openen in Izegem.

Meer over Tejo: ww.tejo.be