KUNST IN UW HUIS VOOR HET TEJO-HUIS IN IZEGEM

In het kader van het Kunstproject ‘Hoofdzaak’ organiseert Rotaryclub Izegem een veiling van kunstwerken met een link naar het thema ‘mentale gezondheid’. Hiervoor werd een selectie van West-Vlaamse kunstenaars aangesproken. De opbrengst van de veiling gaat integraal naar de oprichting en de verdere werking van het Tejo-huis te Izegem. Doel is jongeren van 10 tot 20 jaar een snelle, anonieme en gratis toegang te bieden tot therapeutische hulp. Meer info: www.tejo.be

De werken worden tentoongesteld in Kasteel Blauwhuis op zaterdag 8 oktober (13-17u) en zondag 9 oktober (10.30-17u) – Gratis toegang.

Met werk van:
Alexander Bossuyt, Eline Maes, Elke Desutter, Emilie Vercruysse, Geert Devos, Johan Clarysse, Joke Raes, José Vermeersch, Kamagurka, Katrien Pareit, Mieke Teirlinck, Nick Ervinck, Peter Van Ammel, Piet Petillion, Rik Vermeersch, Katrien Vanderlinden, Trui Chielens en Tjok Dessauvage.

Curator van het project is Lisa Spillebeen, hoofd ‘beeld’ van de kunstacademie Art’Iz te Izegem.
Ga naar de veilinigsite, registreer en doe een bod:

www.artauction.online

Nick Ervinck

Schoolproject

Naast de kunstveiling loopt er ook een bijzondere actie i.s.m. de Izegemse scholen (Prizma en Campus Bellevue). De leerlingen van de tweede graad krijgen opdracht om een hoofd in gips kunstig te bewerken.
De creatieve opdracht fungeert als een sensibilisatie-actie die ook kadert in de Tiendaagse van de Geestelijke Gezondheid.

 

Uit de creaties zal Flip Kowlier de vijf werken uitkiezen die hem het meest aanspreken: de ‘kunstenaars’ krijgen van hem een bijzondere attentie overhandigd.

 

Het hoofd is een creatie van curator Lisa Spillebeen: opvallend zijn de lijnen die we herkennen als de tekeningen die plastisch chirurgen op het gezicht aanbrengen. Jongeren laten zich teveel leiden door wat de maatschappij en de sociale media ons als ideaalbeeld opdringen. Met dit project willen we aandacht voor wat zich in het hoofd afspeelt.

THEMA-AVOND
'MENTALE GEZONDHEID BIJ JONGEREN'

Om de problematiek rond mentaal welzijn bij jongeren extra in de kijker te zetten organiseert Rotaryclub Izegem op vrijdag 30 september een avond rond het thema ‘Mentale gezondheid bij jongeren’ .

De gekende kinder- en jeugdpsychiater Prof. Em. Dr. Peter Adriaenssens is de gastspreker. Daarnaast licht mevr. Ingrid De Jonghe, oprichtster van Tejo Vlaanderen, het concept van de Tejo-huizen toe.

De toegang is gratis en we verwelkomen graag iedereen die het idee van een Tejo-huis in Izegem genegen is.
We heten therapeuten die interesse hebben om mee te werken aan dit project extra welkom.

VRIJDAG 30 SEPTEMBER om 19.30u
in het auditorium ‘RADAR’ van AZ Delta te Roeselare

PS: ben je therapeut en wil je meer weten over Tejo-Izegem, stuur mail naar geertsoetaert@telenet.be

TEJO: HULP VOOR JONGEREN - ONMIDDELIJK, ANONIEM EN GRATIS

Tejo biedt in Vlaanderen laaagdrempelige, therapeutische hulpverlening aan jongeren tussen de 10 en 20 jaar: kortdurend, onmiddellijk, anoniem en gratis.

Onderzoek wijst uit:
38% van deze jongeren voelt zich slecht, in die mate dat het hun functioneren belemmert.
60% geeft aan het gevoel te hebben niet aan verwachtingen te kunnen voldoen.
België is koploper in Europa wat betreft zelfmoordcijfers bij jongeren.
Het aantal suïcides en suïcidepogingen bij jongeren in West-Vlaanderen is het hoogst binnen Vlaanderen
De problematiek is nog ernstiger sinds corona…
en vooral: de stap naar hulp (vragen) blijft te hoog.
Een TeJo-huis in de buurt is hierop het antwoord.

Op vandaag zijn er in Vlaanderen 19 Tejo-huizen, waarvan 6 in West-Vlaanderen. De bedoeling van Rotaryclub Izegem, Tejo Roeselare en Welzijn Izegem is op 1 januari 2023 een Tejo-huis te kunnen openen in Izegem.

Meer over Tejo: ww.tejo.be