ROTARY IZEGEM STELT VOOR

actie WIJN VOOR FIETSEN

Wat ?

Prizma ‘De Zonnebloem’ is een Izegemse school voor buitengewoon onderwijs die 190 leerlingen telt. Hun middelen van de overheid zijn ontoereikend om te voorzien in de specifieke onderwijsbehoeften van de leerlingen. Sinds deze coronaperiode is deze nood evenwel nog nijpender. Samen met Rotaryclub Izegem kan u daar wat aan doen…

Met de actie ‘Wijn voor fietsen’ wil Rotaryclub Izegem – met uw hulpDe Zonnebloem voorzien van fietsen voor verplaatsingen in klasverband. 

Acties en initiatieven

Volg onze acties en activiteiten op onze  Facebook pagina

Rotary Club Izegem is een hechte vriendengroep: een eerste en noodzakelijke vereiste om een echte Rotary Club te worden. Meer over onze club

Dit voorjaar trachten we met z’n allen een steentje bij te dragen in de aankoop van fietsen voor ‘De Zonnebloem’.

Meer over huidige en recente projecten