Goede
doelen

Elk jaar zet Rotaryclub Izegem zich in om diverse sociale projecten te ondersteunen. Hieronder krijg je een overzicht van de projecten van de laatste jaren.

Laat De Zonnebloem bloeien

Prizma ‘De Zonnebloem’ is een Izegemse school voor buitengewoon onderwijs die 190 leerlingen telt. Hun middelen van de overheid zijn ontoereikend om te voorzien in de specifieke onderwijsbehoeften van de leerlingen. Sinds deze coronaperiode is deze nood evenwel nog nijpender.

Met de actie ‘Wijn voor fietsen’ wil Rotaryclub Izegem – met uw hulp – voorzien in de nood aan fietsen voor verplaatsingen in klasverband.

Help mee ‘De Zonnebloem’ bloeien en bestel nu je zomerwijntjes via onze webshop.

1010 nieuwe Izegemse orgaandonoren gezocht

Samen met Stad Izegem en ‘Gezonde Gemeente’ wil Rotaryclub Izegem de bevolking sensibiliseren om van 1 juli tot 10.10.2020 minstens 1010 nieuwe registraties voor orgaandonor realiseren.
Lees meer op www.1010izegem.be

Steun aan jeugdverenigingen

Door corona hebben de jeugdverenigingen vaak extra kosten moeten maken én minder inkomsten kunnen verwerven. Wij gaven eind 2020 alle erkende Izegemse jeugdverenigingen een financieel steuntje in de rug.

Corona-actie voorjaar 2020

Rotaryclub Izegem was er heel snel bij om de nood aan maskers (chirurgische en ffp2) in de regio te lenigen bij de eerstelijnszorgers en de woonzorgcentra met zo’n 10.000 stuks. Dit werd mee mogelijk gemaakt door het snel opzetten van een tijdelijke wijnwebshop waar zomerwijntjes snel naar vele bubbels hun weg vonden.

Steun in de voorgaande jaren

Naast de steun aan vele lokale en regionale sociale projecten
stond ieder jaar een project centraal:

2019 Schenking van een minibus aan ’t Ferm, een dagcentrum voor volwassenen met een beperking

2018 Project THX: steun aan ‘Balanz’ project preventieverslaving i.s.m. de Prizma scholen

2017 Schenking van 9 levensreddende defibrillatoren aan Stad Izegem